Benny©AlfaDuo.dk

Benny©AlfaDuo.dk

HAR DU EN SANGER/INDE I MAVEN?

Webstedet bliver nu kun anvendt som kommunikationsplatform med andre musikere og som server til udveksling af infomateriale.

Har du brug for en hånd til udformning af CD-materiale o.lign.

- så er du velkommen til at henvende dig.